VII sesja Rady Miejskiej w Łapach

IMG 3766 2Informacja z działalności gminnych spółek: ZWiK Sp. z o.o.  i PEC Sp. z o.o oraz MOPS w Łapach, powołanie  Rady Seniorów, podjęcie uchwały w sprawie finansowej pomocy gminy przy zakupie leków, wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego, a także sytuacja łapskiego szpitala - między innymi takimi kwestiami zajmowała się Rada Miejska w Łapach na swej VII sesji, która odbyła się  w miniony piątek, 27 marca.

Czytaj więcej...

Gminna Rada Seniorów w Łapach

radaŁapscy seniorzy będą współdecydować o sprawach naszej lokalnej społeczności i będą mieli jeszcze większy wpływ na sprawy szczególnie ważne dla osób starszych. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Łapach i nadania jej statutu.

Czytaj więcej...

Finansowa pomoc gminy przy zakupie leków

leki

Osoby przewlekle chore, niepełnosprawne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, których niejednokrotnie nie stać na wykupienie leków zapisanych przez lekarza na receptę, będą mogły liczyć na pomoc finansową gminy.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Łapach radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Łapy.

Czytaj więcej...

Nowy dyrektor łapskiego szpitala

Od połowy kwietnia obowiązki dyrektora szpitala w Łapach będzie pełnił Tadeusz Gniazdowski – poinformował o tym Starosta Białostocki Antoni Pełkowski. Szpital w Łapach formalnie należy do Powiatu Białostockiego i już wcześniej zapadła decyzja zarządu powiatu o odwołaniu dotychczasowego dyrektora Przemysława Chrzanowskiego.

Czytaj więcej...

Rocznica wydania wyroku w procesie "Huzara" i jego współpracowników

IMG 462462 lata temu ogłoszono wyrok w procesie Kazimierza Kamieńskiego "Huzara" i jego współpracowników. Łapy pamiętały o tej rocznicy. 

Przed tablicą pamiątkową poświęconą wydarzeniom z 26 marca 1953 r., która stoi w sąsiedztwie sali św. Józefa - miejsca ówczesnego procesu, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Czytaj więcej...