Stulecie parafii pw. Św. Piotra i Pawła

Przed 1807 roku łapskie zaścianki należały do kościoła parafialnego w Surażu. Po tym układzie Suraż znalazł się w Cesarstwie Rosyjskim, zaś Łapy w tzw. Królestwie Polskim. Zaścianki przypisano terytorialnie do parafii w Poświętnem i Płonce Kościelnej. Kancelaria katolicka w Łapach powstała w 1908 roku. Prawdopodobnie prowadził ją ks. Władysław Namiotko. Ale nie było tu jeszcze parafii. Jednak faktem jest, że w 1933 roku wraz z Kongresem Eucharystycznym obchodzono też 25 lecie parafii. Parafia św. Piotra i Pawła w Łapach kanonicznie została ustanowiona 27 maja 1912 roku.

Rozpoczęte przed ponad stu laty starania o zbudowanie katolickiej kaplicy poparł ksiądz Onufry Wyszomirski, proboszcz parafii w Płonce Kościelnej. Miejscowym katolikom pomogli także rosyjscy inżynierowie kolei: Panfiłow oraz Sokołow. Tymczasem u progu XX wieku rozpoczęto w Płonce budowę dużej neogotyckiej świątyni. I wszystkie parafialne pieniądze gromadzone przez wiernych wędrowały na potrzebę tejże budowy. Jednak kaplicę drewnianą udało się w Łapach zbudować. Stanęła w miejscu dawnego uroczyska Łaz, przy ówczesnej ulicy Pietkowskiej. Ornaty, kielich oraz inne sprzęty liturgiczne podarował ksiądz Placyd, który po kasacie jego zakonu, osiadł w Łapach. Ma on swój grób na łapskim cmentarzu. Przychylny spawie budowy kaplicy był arcybiskup Ropp, którego doczesne szczątki spoczywają w podziemiach kościoła parafialnego w Białymstoku. Wszystko zaczęło się w 1905 roku. Trzy lata później, w maju 1908 roku, biskup sejneński Antoni Karaś wydał dekret przyznający Łapom parafię. W skład jej granic weszły: Pluśniaki, Szołajdy, Dębowina, Kołpaki, Łynki i wliczone już wówczas do obszaru miejskiego: Wity, Barwiki, Leśniki i Osse. Pierwszym proboszczem został ksiądz Bolesław Gumowski. Starania o murowaną świątynię przerwała I wojna światowa.

 W 1918 roku ksiądz Bolesław Gumowski, który powrócił do Łap z zawieruchy wojennej powołał Komitet Budowy kościoła. Kamień węgielny wmurował sejneński ks. biskup Romuald Jałbrzykowski. Projekt przygotowany jeszcze przed wojną został pominięty. Autorem nowego był Kazimierz Skórewicz, ten sam który jest autorem gmachu Sejmu RP. Było to w 1919 roku. Wojna 1920 roku odsunęła na dalszy plan budowę kościoła. Łapy zostały poważnie zniszczone. Do wznowienia budowy bardzo przyczynił się ówczesny naczelnik warsztatów inż. Rudolf Szmidt. Cdn.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w maju 2012 roku. Zwracamy się do mieszkańców Łap o dostarczanie fotografii i dokumentów, w celu ich skopiowania. Zostaną wykorzystane do udokumentowania stuletniej historii parafii. Osoby, które posiadają pamiątki  są proszone o kontakt z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łapy,  ul. Nowy Rynek 15, tel. 857152349, 857152388, e-mail:  bibllapy@wp.pl